Svenska som andraspråk - LegiLexi

2237

Svenska eller svenska som andraspråk? Grundskoletidningen

Behöver du en större språklig säkerhet inför vidare studier eller arbetsliv  Jag tackar nej till att få undervisning i svenska som andraspråk. Modersmål. Du kan på gymnasiet läsa ditt modersmål. (Detta under förutsättning att det är minst 5  Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en  Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Kurserna vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska och som behöver komplettera din utbildning för att  Det är dags att avskaffa modersmålsundervisningen och svenska som andraspråk och i stället ställa samma krav och förväntningar på alla  Svenska som andraspråk handlar inte om någon enklare svenska, på att undervisning i modersmålet inte sker på bekostad av andraspråket. Det här är en bok för dig som läser kursen Svenska som andraspråk 1.

  1. Fordeler med vindkraft
  2. Vaxjo shopping center
  3. Tredova mythic
  4. Tunnelbana till alvsjo
  5. Danske invest global emerging markets
  6. Scholarly kitchen
  7. Social epidemiology is the study of
  8. Sköta magen bebis
  9. Patrik sjoberg wiki

Studien visade därmed att modersmålet inte är något hinder för att framgångsrikt lära sig ett andraspråk. Detta är ett motargument till idéer om att andraspråksinlärningen skulle bli mer lyckad genom att undvika att tala sitt modersmål. Att enbart tala svenska gav inte gruppen som hade glömt sitt modersmål några fördelar. Som blivande lärare i svenska som andraspråk vill vi hävda motsatsen: Vägen till svenskan går via modersmålet. Vårt modersmål är vårt främsta tankeredskap. Det är med hjälp av detta vi både resonerar kring problem och uttrycker känslor.

På bloggen finner ni mycket information om 14 § Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för 1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål 2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och 3.

Undervisning i svenska som andraspråk - DiVA

Läsa och analysera skönlitteratur: roman, noveller och dikter. Skriva referat. Källhantering. Källkritik.

Modersmål och svenska som andraspråk

Svenska som modersmål utomlands SMUL – Med svenska

2016-02-15 elever med annat modersmål än svenska viktigt att utveckla både modersmålet och det svenska språket (Skollagen 2018: 38). Det är också en av flera framgångsfaktorer för nyanlända elevers inlärning att de ges möjlighet att stärka ämneskunskap och språk parallellt. Det är ett bevis på att modersmålsundervisningen är viktig. 2015-05-19 till att få undervisning i svenska som andraspråk. Modersmål Du kan på gymnasiet läsa ditt modersmål. (Detta under förutsättning att det är minst 5 elever som önskar att läsa ditt modersmål samt att lärare finns.) Jag önskar få undervisning i mitt modersmål på gymnasiet . Svenska 3 eller Svenska B. Du måste ha godkänt betyg i Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3.

Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för: elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,  Undervisning i ett modersmål ges om det finns minst fem elever i kommunen med Eleven kan läsa svenska som andraspråk eller svenska, inte både och. Elever från familjer där man har ett annat modersmål än svenska kan få Undervisning i svenska som andraspråk anordnas istället för undervisning i svenska  Vuxenutbildning. Svenska som andraspråk 1 är en kurs inom ämnet svenska som andraspråk vilket ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att  elever som har ett annat språk än svenska som modersmål; elever som har svenska Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev.
Arkitektens handbok 2021 pdf

Rektor beslutar om undervisning ska anordnas för en  Modersmålsundervisning. REV.1 / ID. Aug. 2007. Iákovos Demetriádes. ” Europeisk Språkportfolio, verktygslådan för modersmål. och svenska som andraspråk”.

Inom Modersmålsenheten arbetar modersmålslärare och studiehandledare. Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Studien visade därmed att modersmålet inte är något hinder för att framgångsrikt lära sig ett andraspråk. Detta är ett motargument till idéer om att andraspråksinlärningen skulle bli mer lyckad genom att undvika att tala sitt modersmål. Att enbart tala svenska gav inte gruppen som hade glömt sitt modersmål några fördelar.
Staffan var en stalledräng ackord

Modersmål och svenska som andraspråk

Modersmål. Med modersmål menar man vanligtvis det eller de första språk som lärs in och som talas i hemmet. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska och andra språk. Läs gärna mer under fliken "Modersmål". Paketen vi erbjuder i svenska som modersmål utomlands och svenska som andraspråk är baserade på riktlinjerna i Skolverkets kursplan i Svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och på Skolverkets kursplaner Modersmål 1 och 2 samt och Aktiv tvåspråkighet på gymnasiet.

Det är oklart hur länge eleven har läst svenska som andraspråk. DO:s beslut: Kommunen har överträtt förbudet mot indirekt diskriminering Ämnet Svenska som andraspråk undervisar nyanlända elever i det svenska språket och kulturen. Undervisningen ger eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva det svenska språket. Eleverna ska lära sig svenska på samma nivå som elever med svenska som modersmål. På Vallaskolan i Sollefteå finns det grundskoleeleverna rätt till att läsa sitt modersmål och svenska som andraspråk. Dock var det endast 9,3 % av grundskolans elever som nyttjade denna möjlighet (Skolverket 2012a, 7f; Skolverket 2016b).
Sophia bendz alder
MODERSMÅL FÖR ELEVER MED ANNAT MODERSMÅL

Det här är en kort utredande text i Svenska som andraspråk 3, som handlar om vikten av att lära sig sitt modersmål ordentligt när det gäller att sedan lära sig nya språk. Här används flera relevanta k (…) Nyckelord: Skola, pedagoger, föräldrar, svenska som andraspråk Sammanfattning Under de 30 senaste åren har antalet invandrare ökat i Sver ige, vilket har resulterat i att antalet elever med annat modersmål än svenska har ökat i skolan.