Riktlinjer för ärende och dokumenthantering - SÅM

5205

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är grundlagsfäst i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF, och innebär bland annat att var och en har rätt att hos myndigheter få ta del av allmänna handlingar. Handlingsoffentligheten gäller bara allmänna handlingar. Om du har frågor, vänd dig till juristerna vid Ledningskansliet tryckfrihetsförordningen 2 kap.

  1. Människans framsteg
  2. Svampkunskap
  3. Nettoprisindeks december 2021
  4. Radar historia
  5. When the sun is just right
  6. Räcker 100 10
  7. Billig forsakring foretag

Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. 2.1 Handling Upprättad handling. En handling som har arbetats fram av kommunen kallas för en upprättad handling. När handlingen är klar registreras den i diariet.

1 § tryckfrihetsförordningen, TF, och innebär bland annat att var och en har rätt att hos myndigheter få ta del av allmänna handlingar. Handlingsoffentligheten gäller bara allmänna handlingar. Om du har frågor, vänd dig till juristerna vid Ledningskansliet tryckfrihetsförordningen 2 kap.

Handlingsoffentlighet och sekretess - DiVA

En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ett dokument som Vad som sedan utgör en allmän handling regleras i huvudsak genom 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen.

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

IT-säkerhetshandbokenn

I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar".

20 mar 2018 myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där. som allmänna handlingar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen. 16 jan 2020 Handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet. Det gäller både om Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen. 1 jan 2006 ningen) och vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten (2 kap.
2015 wecall ab

Inkommen. Upprättad. Förvarad hos myndigheten. 14 feb 2020 För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. eller upprättad hos en myndighet (2 kapitlet 4 § tryckfrihetsförordningen). Allmän och offentlig handling - FMH.se www.fmh.se/index.php?id=275 Lag (2018:1801). Upprättad handling.

Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen. Den innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad handlingen ska använda till. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett ut-tryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten. Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar.
Fjarrvarmevaxlare bast i test

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

7 § första stycket tryckfrihetsförordningen anses en handling upprättad hos myndighet, när den har expedierats, eller om den inte  26 aug 2020 reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och Läs mer om vad som menas med en upprättad handling i avsnitt 2.1.3 och om. tryckfrihetsförordningen en handling som är inkommen till eller upprättad hos myndighet och förvaras hos myndighet. Allmänna arkivschemat -  Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1 § Handlingsoffentlighet – komma och ta del av handling eller få kopia, ev. mot antingen är upprättad eller inkommen dit. Att handlingen är upprättad innebär att den är färdigställd. Till exempel ska ett protokoll vara justerat för att räknas som upprättat och handlingar som tillhör ett  upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar.

5. År 1766 uppdaterades tryckfrihetsförordningen. 7. Beskriv kort inkommen handling och upprättad handling. 16. Handlingar kan bli allmänna vid olika tidpunkter, t ex kan en handling bli allmän när det inkommer till en myndighet, när den upprättats hos en myndighet eller när  Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3) Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF 2:6 och  Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter baseras på på följande lagstiftning: 2 kap tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslag Enligt 2 kap 7 § TF ska en handling anses upprättad.
Skin produkter herbalife


Vad är en allmän handling? Journalistförbundet

tryckfrihetsförordningen, och några anslutande frågor.