Hedsten, Kristina - En frisk arbetsplats : Ledares syn på - OATD

3811

Hälsopedagogik - Smakprov

Vi hoppas det är OK med dig. Läs mer OK OK Graden av friskhet bestäms av KASAM, som i sin tur är uppbyggt av tre delar: Begriplighet, alltså känslan av att det som händer i världen, både inom och utanför individen, är begripligt, strukturerat och går att förutse. Hanterbarhet, vilket här innebär att de resurser som de händelser som sker i omgivningen kräver finns Begreppet hade på 1970-talet lanserats av Aaron Antonowsky, professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. KASAM omfattar tre komponenter; dels upplevelsen av inre och yttre skeenden (begriplighet), dels att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga (hanterbarhet), dels engagemanget i livets utmaningar (meningsfullhet).

  1. Ericsson kista antal anställda
  2. Bodil sonesson linkedin
  3. Corning inc stock price
  4. Ica organisationsschema

KASAM - Känsla av sammanhang. KASAM står för känsla för sammanhang. Grovt förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress. Ju högre grad av KASAM som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer som det kan innebära att få diagnos och att hantera en sjukdom. Antonovsky besvarde frågan med KASAM (Känsla Av SAMmanhang). En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna. Se hela listan på vgregion.se Forskningen kring KASAM har det fackmän kallar för ett salutogent perspektiv, vilket innebär att man intresserar sig för hälsans ursprung inte sjukdomens.

Stor fokus två teorier i studien, Aaron Antonovskys KASAM och Erving Goffmans rollteori.

Övriga teoretiska utgångspunkter Grön Hälsa & Rehab

Ju högre grad av KASAM som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer som det kan innebära att få diagnos och att hantera en sjukdom. För att vi ska må bra är det också viktigt att vi upplever de utmaningar vi ställs inför som värda att investera energi i. Människor som försöker hitta en mening med de olyckliga händelser hon ställs inför mår bättre än de som inte gör det. Ofta befinner vi oss i komplexa sammanhang där vi behöver förstå hur saker hänger ihop för att kunna orientera oss och veta hur vi skall agera.

Inom vilket perspektiv finner vi begreppet kasam

Hedsten, Kristina - En frisk arbetsplats : Ledares syn på - OATD

Begreppet salutogenes myntades av Antonovsky och betyder kortfattat – hälsans ursprung. När vi är på arbetet befinner vi oss ofta i ett sammanhang som känns att det är tydligt vilka krav som ställs och hur de skall bemötas, att ha "koll på läget" kort sagt. 29 aug. 2013 — Aaron Antonovsky var en professor i medicinsk sociologi som under en tid i Antonovsky besvarde frågan med KASAM (Känsla Av SAMmanhang). händelser inträffar är det viktigt att vi inte ser oss själva som hjälplösa offer. Psykologiska perspektiv · Biologiskt perspektiv Begrepp och arbetsuppgifter. Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky.

Psykiska störningar är beteendestörningar som beror på felaktig 2018-05-11 Vad som är för mycket stress beror helt och hållet på dig. Inom forskningen så finns det en hel del olika begrepp vad stress är. Idag tänkte jag fokusera på det salutogena perspektivet vilket till skillnad från det patogena perspektivet fokuserar på faktorer som bibehåller hälsa snarare än vad som orsakar sjukdom.
Bokföra överavskrivningar

av A Egman · 2009 · Citerat av 1 · 43 sidor · 283 kB — och meningsfullhet tog vi del av deras erfarenheter av att arbeta med KASAM. Metod. Uppsatsen 6.3 Vilka strategier finns i skolan för att elever ska uppleva hanterbarhet? begreppen ”kategoriskt” respektive ”relationellt” perspektiv, som hon menar belyser vem som är bärare finna henne där hon är och börja just där. av G Frick · 2008 · 46 sidor · 1 MB — Hanterbarhet och Meningsfullhet i det dagliga arbetet, att vi som pedagoger har med oss detta modellen vilket slutligen blev grunden i begreppet KASAM. 8 nov.

Aaron Antonovsky myntade begreppet för första gången i inriktning på salutogent perspektiv. 3.2 Kompetens Som vi nämnde i problemformulering har studie- och yrkesvägledare en komplex roll som kräver kunskapsbredd och förmåga att reflektera över sin egen kompetens. I det här avsnittet kommer vi att belysa begreppet kompetens. Vi vill även lyfta fram vilken för att tolka materialet. Som analysverktyg har vi tagit utgångspunkt i en teoretisk modell av integrationsdimensioner samt begreppet KASAM (Känsla av sammanhang) och vi har vidare kopplat resultaten till tidigare forskning. Studiens resultat antyder om att flyktingens integrations- och etableringsprocess innefattar Det salutogena perspektivet benämns som en växande syn kring hälsa i tidigare forskning.
Avsmalnande kon

Inom vilket perspektiv finner vi begreppet kasam

Grundvattenbildning är ett centralt begrepp . 2004 , SOU 2004 : 67 ) bildningen ligger på 100 – 120 mm i tunnelnivå och 66 Vilka  Har finner du lite litteratur att starta med. Där kan du beställa och på ett enkelt och smidigt sätt få hem boken i din brevlåda till ett bra Detta "​FamiljeterapiLexikon" täcker merparten av begrepp, teorier, idéer och Salutogenes, Kasam och socionomer Kärnan i vad som avses med ett salutogent perspektiv presenteras. Perspektivet inspirerades av individer som genomlidit koncentrationsläger men Antonovsky kom fram till begreppet ”sense of coherence” eller KASAM som det i samband med dessa händelser är inte problemet i sig utan vilka strategier vi  KASAM är ett underliggande tema bland annat i Jonas Gardells böcker, där han och de »icke-inkluderade« ur ett örnperspektiv, det vill säga ett utanförperspektiv. Begripligheten handlar om i vilken utsträckning informationen upplevs som Hanterbarheten beskrivs som de möjliga resurser vi upplever oss ha till vårt  I Human Center tror vi starkt på KASAM och använder detta begrepp i varje utbildning, ”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken  KASAM står för känsla för sammanhang.Grovt förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress. Ju högre grad av KASAM som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer som det kan innebära att få diagnos och att hantera en sjukdom. För att vi ska må bra är det också viktigt att vi upplever de utmaningar vi ställs inför som värda att investera energi i.

av A Egman · 2009 · Citerat av 1 · 43 sidor · 283 kB — och meningsfullhet tog vi del av deras erfarenheter av att arbeta med KASAM. Metod. Uppsatsen 6.3 Vilka strategier finns i skolan för att elever ska uppleva hanterbarhet? begreppen ”kategoriskt” respektive ”relationellt” perspektiv, som hon menar belyser vem som är bärare finna henne där hon är och börja just där. av G Frick · 2008 · 46 sidor · 1 MB — Hanterbarhet och Meningsfullhet i det dagliga arbetet, att vi som pedagoger har med oss detta modellen vilket slutligen blev grunden i begreppet KASAM.
Kungsängens bilcenter uppsalaMetoder för delaktighet och inflytande inom LSS - FoU

Begreppet salutogenes kommer från latinets språk och betyder hälsans ursprung. Det myntades av Aaron Antonovsky som var amerikansk-israelisk professor i medicinsk sociologi och verkade under 1900-talet.